Když se díváš na hvězdy, nestůj uprostřed silnice

Březen 2007