Když se díváš na hvězdy, nestůj uprostřed silnice.

Březen 2007