Když se díváš na hvězdy, nestůj uprostřed silnice

Červen 2007