Když se díváš na hvězdy, nestůj uprostřed silnice

Září 2008