Když se díváš na hvězdy, nestůj uprostřed silnice.

Září 2008