Když se díváš na hvězdy, nestůj uprostřed silnice

Únor 2009