Když se díváš na hvězdy, nestůj uprostřed silnice

Prosinec 2009