Když se díváš na hvězdy, nestůj uprostřed silnice

Listopad 2010