Když se díváš na hvězdy, nestůj uprostřed silnice.

Prosinec 2010