Když se díváš na hvězdy, nestůj uprostřed silnice.